Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Subiect-admitere-2015-septembrie-informatica - Subiectul I - a)

int sumcif(int n)
{ //calculeaza si returneaza suma cifrelor lui n
  int s=0;//initializez suma cu 0
  while(n>0)//cat timp n mai are cifre
  {
    s=s+n%10;//insumez ultima cifra
    n=n/10;//elimin ultima cifra
  }
  return s;//returnez suma calculata
}

int deosebit(int n)
{//returneaza 1 daca numarul este deosebit sau 0 in caz contrar
  for(int i=1;i<n;i++)//pentru fiecare numar i mai mic decat n
    if(i+sumcif(i)==n)//daca i + suma cifrelor lui i este n
      return 1;//rezultat adevarat
  return 0;//rezultat fals (nu a gasit i a.i. s+sumcif(i)==n)
}

22 sep 2023
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian