Probleme de informatică
Clasa a IX-a
Elementele de bază C++ (46)
Subprograme predefinite (1)
Fişiere text (2)
Algoritmi elementari (111)
Tablouri unidimensionale (83)
Tablouri bidimensionale (64)
Probleme diverse (13)
Clasa a X-a
Subprograme (funcții) (87)
Şiruri de caractere (50)
Tipul înregistrare (26)
Recursivitate (57)
Alocarea dinamică a memoriei (2)
Liste înlănţuite (25)
Algoritmul lui Lee (1)
Clasa a XI-a
Metoda "Divide et impera" (12)
Metoda Backtracking (86)
Metoda Greedy (6)
Programare dinamică (18)
Grafuri neorientate (40)
Grafuri orientate (38)
Arbori (33)
Clasa a XII-a
Elemente de bază C# (32)
POO în C# (14)
Programare vizuală în C# (19)
Examen de bacalaureat
Competențe digitale
Examen de atestat
Admitere UBB (18)
Subiect-admitere-2015-septembrie-informatica - Subiectul III

#include <iostream>

using namespace std;

void citire(int X[], int &n)
{//citeste numarul de elemente si elementele vectorului X
  cin>>n;
  for(int i=1;i<=n;i++)
    cin>>X[i];
}

int apare(int n, int c)
{//verifica daca cifra c apare in numarul n
  while(n>0)
  {//descompun pe n in cifre
    if(n%10==c) return 1;//am gasit cifra c
    n=n/10;//elimin ultima cifra
  }
  return 0;// nu s-a gasit cifra c
}

int comune(int a, int b)
{//verifica daca a si b au cel putin o cifra comuna
  for(int c=0;c<=9;c++)//pacurg cifrele [0,9]
    if(apare(a,c) && apare(b,c))//daca cifra c apare atat in a cat si in b
      return 1;//am gasit cifra comuna
  return 0;//nu am gasit cifra comuna
}

int perfect(int X[], int n, int i)
{//verifica daca X[i] este perfect
  for(int j=i+1;j<=n;j++)//parcurg elementele de dupa X[i]
    if(comune(X[i],X[j])==0)//am gasit element care nu are cifre comune cu X[i]
      return 0;
  return 1;//toate au cifre comune cu X[i]
}

void inserare(int X[], int &n, int p, int v)
{//insereaza valoarea v in vectorul X in pozitia p
  n++;//maresc cu 1 nr. de elemente
  for(int i=n;i>p;i--)
    X[i]=X[i-1];//deplasam elementele cu cate o pozitie spre dreapta
  X[p]=v;//plasam v in pozitia p
}

void inserare_divizori(int X[], int &n)
{
  for(int i=1;i<n;i++)//parcurg vectorul
    if(perfect(X,n,i))//daca X[i] este perfect
  {
    int j=i+1;//pozitia urmatoare
    for(int d=X[i]/2;d>=2;d--)//numere din intervalul [2,X[i]/2] in ordine inversa
      if(X[i]%d==0)//daca d e divizor al lui X[i]
    {
      inserare(X,n,j,d);//inserez
      j++;//avansez cu j pt o eventuala inserare a altui divizor
    }
    i=j-1;//duc i la finalul secventei de divizori pe care am inserat-o
  }
}

void construireO(int X[], int O[], int n)
{
  for(int i=1;i<=n;i++)
    O[i]=i;//ordinea initiala
  for(int i=1;i<n;i++)// fac toate perechile de indici
    for(int j=i+1;j<=n;j++)//(i,j) i<j
      if(X[O[i]]<X[O[j]])//perechea care nu e ordonata
  {//o interschimb
    int aux=O[i];
    O[i]=O[j];
    O[j]=aux;
  }
}

void afisare(int X[], int O[], int n)
{// afiseaza elementele vectorului X conform ordinii din O
  for(int i=1;i<=n;i++)
  cout<<X[O[i]]<<" ";
}

int main()
{
  int X[2001],n,O[2001];
  citire(X,n);
  inserare_divizori(X,n);
  construireO(X,O,n);
  afisare(X,O,n);
  return 0;
}

23 iun 2024
Site-ul conține 884 de probleme rezolvate
Copyright © 2009-2018 Muresan Vasile Ciprian